Енчо Димов

1973 – дипломиране УАСГ-София

1973-1991 – Проектантска Организация Варна

1994 – Основава ДЕКАРТ ООД

1998-1999 – директор Дирекциа Градоутройство Варна

1998-2010 – Председател на САБ-Варна

2000-2005 – Главен архитект на гр. Провадия

2008-2012 – Главен Архитект гр. Балчик