Константин Димов

2004-2007 – проектант Актив, Париж, франция

2007 – главен проектант ДЕКАРТ ООД

2007 – дипломиране ENSA-Versailles, Франция

2011 – управител ДЕКАРТ ООД

2016 – член УС на КАБ-Варна