лили

РЕКОНТРУКЦИЯ И ИТЕРИОР / ВАРНА / РЕАЛИЗАЦИЯ 2021

Жизнерадостна атмосфера на къща Лили отговаря на космополитния характер на младо българофренско семейство, което през 2020 избира да се установи във Варна. Предизвикателството пред нас беше да трансформираме отделните дълбоки и мрачни стаи в отворени и светли пространства. За да преустроим и разширим визуално дневния тракт, се наложи да организираме серия от преходни пространства на ниво партер: салон, вестибюл-библиотека и трапезария, които обособихме с помощта на мебели и плъзгащи врати. Основната визия беше силно повлияна от избора на основните материали: дърво – по задание на клиентите и метал – присъстващ в съществуващото стълбище. За да се увеличи усещането за светлина и да се осигури фон за картините, които семейството има от различни краища на света, стените са решени в бяло и светло сиво.

РЗП: 280м2

Възложител: ЛИЛИ