пчелина

ЖИЛИЩНА СГРАДА / ВАРНА / РЕАЛИЗИРАНА 2021

ЖИЛИЩНА СГРАДА в местност Пчелина, гр Варна, е разположена по склоновете на Франгенското плато с гледка над града в посока към езерото и морето. Проектът предвижа 9 жилища, разположени в 4 нива.

Издълженият обем на сградата е съобазен с тясната форма на парцела, градоустройствените параметри и необходимостта от паркиране и дворно пространство. Търсено е обемно фрагментиране на двете основни фасади, за да се смекчи визуално тяхната дължина. Различните обеми са боядисани с минерална мазилка в бяло, тъмно и светло сиво. Използван цветен акцент, за да се подчертае входа.

РЗП: 986м2

Ивеститор: Славов Билд ЕООД