бризе

ЖИЛИЩНА СГРАДА / ВАРНА / РЕАЛИЗИРАНА 2021

Бризе е проект за малка жилищна сграда с 6 апартамента, която ще бъде разположена по склоновете на квартал Бриз, гр. Варна. Белият скулптиран обем на сградата е архитектурното пресъздаване на градоустройствените параметри, той е съобразен с неправилната форма на парцела и силуетните линии, което обяснява триъгилния еркер, трапецовидната тераса, отсъпите от юг и запад на последния и предпоследния етаж.

РЗП: 787 м2

Възложител: Гранит 91