буздлуджа

ЖИЛИЩНА СГРАДА / ВАРНА / РЕАЛИЗИРАН 2017

ЖИЛИЩНА СГРАДА на ул. Бузлуджа е типичната градска операция за централната част на града: тесен парцел с неправилна форма, два калкана с различна височина и много на брой жилища по задание. Сградата е 6 етажна. Фасадата към улицата е плоска с изразени отвори. Основният облицовъчен материал е врачански камък, като са търсени тъмни акценти между прозорците. Партерът също е решен в тъмен облицовъчен материал. Възложител: ВИДАСТРОЙ 11