дионис

ХОТЕЛ / БАЛЧИК / В СТРОЕЖ 2009

Хотелски комплекс Диoнис е апартаментен тип хотел с магазини, офиси и заведения, разположен в централната част на град Балчик в непосредствена близост до крайбрежната алея и пристанището. Проектът предвижда реконструкция и пристрояване на съществуващия на място хотел Дионисополис, строен преди четири десетилетия. Особено внимание е обърнато на вписването на сградата в панорамата на централната градска част. Предвид голямата площ на терена една от първите задачи беше обемното разчленяване на сградата. Фасадата е сегментирана както вертикално така и хоризонтално, с цел оптически да се намали обема. Формообразуването и детайлирането на фасадите се състои от тесни и високи отвори, трайни каменни облицовки и пластика в детайла. РЗП: 4957м2