ла перла

ХОТЕЛ / БАЛЧИК / В СТРЕЖ 2012

На фона на разнообразната „сценография“ на Балчик от сгради, зеленина и скали, подчертано компактният обем на Хотел „LA PERLA“ се стреми да бъде стилизирана реплика на ерозиралата бяла скала, характерна за града, а не открояващо се цветно петно. Проектът отговаря на особености като: силна денивелация, сложна форма на парцела, тясна ширина, минимално отстояние от 3м до страничните граници, съседни сгради в непосредствена близост, чрез компактна сграда, изтеглена в горната част на терена. В хотела има спа-център, кафе-бар и подземен паркинг. За да се отговори на програмата е проектирано и второ тяло с мезонети в долната част на парцела. То играе ролята на цокъл за основното тяло, а покривът му е използваема тераса за кафе бара, заместваща липсата на дворно място. На практика двете тела „лягат“ по наклона и уплътняват парцела. За да се избегне гледката към съседа, е търсено максимално лице на главната фасада, така всички жилища са ориентирани на юг към морето.