текосис

ОФИС / ВАРНА / РЕАЛИЗИРАН 2019

Проектът е за малка сграда, която да отговаря на жилищните и професионални нужди на един малък фамилен бизнес. Сградата ще се намира във вина зона Изгрев. Търсен е бял скулптиран обем на сградата, без еркери и балкони излизащи от фасадата. Фасадите са третирани според изложението и функцията вътрешните помещения. РЗП: 1040,23м2 Възложител: ТЕКОСИС ООД