китанчев

ЖИЛИЩНА СГРАДА / ВАРНА / РЕАЛИЗИРАН 2018

Проектът за жилищна сграда на ул. Трайко Китанчев се сблъсква с типичните градски предизвикателства: тесен парцел с неправилна форма, два калкана с различна височина и инвеститорско желание за много на брой и малки жилища. Резултатът е 6 етажна сграда с 13 малки, функционални апартамента, 2 офиса и поземен гараж. Проектното решение е като на Кубче Рубик, тъй като разпределенията варират по етажите поради различните желания на собствениците и сложната покривна форма, съобразена с градоустройствените параметри. Възложител: АН-ИНВЕСТ ЕООД