бризе

ЖИЛИЩНА СГРАДА / ВАРНА / ПРОЕКТ 2018

Бризе е проект за малка жилищна сграда с 6 апартамента, която ще бъде разположена по склоновете на квартал Бриз, гр. Варна. Обемът на сградата е съобразен с неправилната форма на парцела и силуетните линии, което обяснява триъгилния еркер, трапецовидната тераса, отсъпите от юг и запад на последния и предпоследния етаж. РЗП: 787 м2. Възложител: Гранит 91