Диана Димова

1973 – дипломиране УАСГ-София

1973-1975 – Проектантска Организация Русе

1975-1990 – Проектантска Организация Варна

1994-2011 – управител ДЕКАРТ ООД

1999-2002 – Ръководител на Проект„Красива България“-Варна