Визия

Визия

Добрата Архитектура е баланс между функция и естетика.
Добрата Архитектура изхожда от контекста.
Добрата Архитектура е резултат от работа в екип.