чайка1

ЖИЛИЩНА СГРАДА / ВАРНА / ПРОЕКТ 2018

Жилищна сграда ЧАЙКА1 е разработена като комплекс от две симетрични части, които оформят общия обем. За да се освободи максимално южния ъгъл и за да се търси добро изложение, сградата е разположена по диагонал в имота като дългата фасада е с чисто южно изложение, докато страничните са съответно на чист изток и запад. ЖК Чайка е квартал, в който е редно да се стимулира обраната архитектура, както визуално, така и градоустройствено – по малка плътност с по-голяма височина, съответно съблюдавайки засенчването и отстоянието към съществувашите сгради. Това дава възможност да се проектират пунктови сгради с компактна форма и да се запазва максимално същестуващата растителност, както и да се осигурява площ за нова такава. Междублоковото пространство на ЖК Чайка е част от характера на квартала, което изчключва създаването на тесни улични пространства между сгради. Ако ограничим височината ще получим обширни сгради, които заемат голяма площ от имотите, унищожават в по-голяма степен наличната растителност и създават по-лоши жилища. Ако има желание за овладяване на застрояването в квартал Чайка, то това няма да стане с изкуствено намаляване на височината, а с приемане на специфични градоустройсвени и естетични изисквания към бъдещите сгради, и то имот за имот.

РЗП: 6130м2

Ивеститор: ДИЛОВ ИНВЕСТ ЕООД