ХВАНИ СЕ В ТАЛЯНА

„Хвани се в Таляна“ – Проектът за младежки архитектурен пленер, иницииран от арх. Чавдара Николова. Организатор на пленера е Камарата на архитектите в България РК-Варна.

Пленерът цели да подпомогне Община Варна в стемежът й да развие част от гръцката махала, между улиците „Преслав“, „Цар Симеон“ и Гаровия площад, наречена Таляна, като я превърне в зона за иновации, арт квартал и младежка зона. Обект на пленера са градските пространства, силуетите и туристическите маршрути, които ще бъдат разгледани. Като търсеният резултат от пленера е участниците да разработят и представят стратегия за развите на зоната, решения за визията на обществените пространства, адаптирането им спрямо нуждите на младите хора и спецификата на бъдещите демографски процеси. Разработените и представени стратегия ще бъдат подложени на обществено обсъждане и предоставени на Община Варна.

Проектът е одобрен от Варна ЕМС2017 като продължение на заявката дадена от направление Пороект за милини по Варна ЕМС2017 за развитие на централната градска зона.

В пленера участие ще вземат както млади архитекти под 35 г. , което създава предпоставки да се чуе мнението на младият човек, така и утвърдени архитекти с дългогодишна практика, които активно ще споделят опита и уменията си в името на общественото благо.

Резултат ще бъдат няколко експертни разработки, по зададената тема „Развитието на Таляна и централна градска част“, които ще бъдат предоставени на експертите по градоустройство в Община Варна.

Хвани се в Таляна!