калина

ЖИЛИЩНА СГРАДА / ВАРНА / В СТРОЕЖ 2021

ЖИЛИЩНА СГРАДА Калина, разположена на улица Тинтява, гр. Варна търси обединен облик на градската фасада и индивидуалност във всеки апартамент. Проектът предвижда 8 надземни нива и и подземен гараж. В партерното ниво са раположени офис и други обслужващи функции.

Търсена е изчистена архитектура и максимална полезна площ. Налице е повтаряемост на конструктивната и функционалната схема, това води до добре оформена визуална решетка на фасадата. В същото време в прозорците на стаите, които са изнесени еркерно като е добавен плътен елемент, чието разположение, форма и цвят варират. Това прави фасадата едновременно структурирана и хаотична. Обединяването се постига посредством еднородна светла мазилка, докато за вътрешността на балконите са подбрани в 3 различни цвята и 3 различни типологии. В ъгъла на сградата е направен балкон с двоен еркер. Той образува обем, който събира фасадите по двете улици и подчертава ъгловия входа на офиса, който е разположен на ъгъла.

РЗП: 6940м2,

Ивеститор: Крис Билдинг ООД