S23

ГРАДСКИ ХОТЕЛ/ ВАРНА / В СТРОЕЖ 2021

Проектът за малък градски хотел S23 търси нов прочит на характерните елементи от съседните сгради чрез взаимстване на форми, пропорции и други характерни елементи и тяхната интерпретация в нов ритъм, за да се постигне плавна връзка между тях. Така новата сграда естествено заема своето място и работи за хармоничния силует на бул. „Съборни“.

Идеята е новият градски хотел да има своята специфична съвременна визия, която да се отличава от заобикалящите я сгради, но същевременно чрез интерпретацията на цветове, форми и материали да прави ясна препратка към заобикалящата я среда. Фасадното решение е съобразено с характерната визия на сградата – НКЦ и с така постигнатата приемственост успешно се вписва в средата.

Основните функции на хотела се поместват в 2 тела. Тяло А се състои от 5 етажа и един мансарден, като в него се намират лобито и хотелските стаи. В тяло Б са разположени кухнята на ресторанта, административни и технически помещения и малка конферентна зала в подпокривното пространство. Двете сгради са свързани по между си с допълващо застрояване от лека метална конструкция, която лятото може да се отваря към градината. В него е разположена залата на ресторанта, която е свързана с лобито на хотела. Двете основни сгради са свързани и чрез подземен етаж, заемащ площта на парцела.

РЗП: 1953 м2
Инвеститор: „ДИЛОВ ИНВЕСТ“ ЕООД